OpenStack Administration Workshop #5

มาพบกับ Opsta OpenStack Administration Workshop อีกครั้งในรุ่นที่ 5 หลังจากมีผู้ที่ สนใจเข้ามาสอบถามกันมากมายว่าจะเปิดอบรมอีกครั้งเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นรีบสมัครเข้ากันมาก่อน ที่คอร์สอบรมจะเต็มนะครับ

คงปฏิเสธไม่ได้แล้วกับ OpenStack ระบบคลาวด์ที่ร้อนแรงที่สุดที่ทุกองค์กรจะต้องเรียนรู้ในปีนี้ (อ่าน 5 เหตุผลที่เหล่าองค์กรและผู้ดูแลระบบ ควรเริ่มต้นใช้ OpenStack สร้าง private cloud ภายในองค์กร) มาเริ่มเรียนรู้การสร้างและใช้งาน private cloud ด้วย OpenStack เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรของคุณ โดยวิทยากร “เดียร์” จิรายุส นิ่มแสง ผู้ก่อตั้งบริษัท Opsta คนไทยคนแรกที่สอบผ่าน Certified OpenStack Administrator (COA) รวมถึงมีประสบการณ์ implement OpenStack ให้กับองค์กรต่างๆ และได้รับชื่อให้เป็นหนึ่งใน OpenStack contributor ด้วย

ในคอร์สนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทำการเรียนรู้วิธีการสร้าง ดูแล และใช้งานระบบคลาวด์ด้วย OpenStack จาก workshop ที่ถูกจัดเตรียมไว้ เพื่อเรียนรู้ในแต่ละส่วนประกอบของ OpenStack และหลังจากจบคอร์สสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปทดลองใช้งานในองค์กรของคุณได้ทันที