OpenStack Administration Workshop #7

Opsta OpenStack Administration Workshop #7 Poster

Opsta OpenStack Administration Workshop รุ่นที่ 7 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว! หลังจากรุ่นที่แล้วมีคนที่สนใจเข้ามาสมัครจนล้น และยังมีผู้ที่สนใจยังตามเข้ามาสอบถามอีกเรื่อยๆ ว่าจะ เปิดรอบต่อไปเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นรีบๆ สมัครเข้ากันมาก่อนที่จะเต็มนะครับ

คงปฏิเสธไม่ได้แล้วกับ OpenStack ระบบคลาวด์ที่ร้อนแรงที่สุดที่ทุกองค์กรจะต้องเรียนรู้ในปีนี้ ( อ่าน 5 เหตุผลที่เหล่าองค์กรและผู้ดูแลระบบ ควรเริ่มต้นใช้ OpenStack สร้าง private cloud ภายในองค์กร) มาเริ่มเรียนรู้การสร้างและใช้งาน private cloud ด้วย OpenStack เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรของคุณ โดยวิทยากร "เดียร์" จิรายุส นิ่มแสง ผู้ก่อตั้งบริษัท Opsta คนไทยคนแรกที่สอบผ่าน Certified OpenStack Administrator (COA) รวมถึงมีประสบการณ์การ implement OpenStack ในระดับ production จริงให้กับองค์กร ต่างๆ มายมายทั้งในและต่างประเทศ และ ยังได้รับชื่อให้เป็นหนึ่งในผู้พัฒนา OpenStack ในฐานะ contributor อีกด้วย

ในคอร์สนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทำการเรียนรู้วิธีการสร้าง ดูแล และใช้งานระบบคลาวด์ด้วย OpenStack จาก workshop ที่ถูกจัดเตรียมไว้ เพื่อเรียนรู้ในแต่ละส่วนประกอบของ OpenStack ผ่านการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงอย่างโชกโชนของวิทยากร และหลังจากจบคอร์สสามารถนำความรู้ที่ได้ กลับไปทดลองใช้งานในองค์กรของคุณได้ทันที